GARANCIJA

garancija2

Konnak d.o.o. garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati, ako njime budete pravilno rukovali. Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se dokazuje ovjerenim garantnim listom i računom.

Garantni rok za svu robu kupljenu u Konnak doo je prema garantnom roku proizvođača navedene robe. Konnak d.o.o se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom. Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji robe na servis, uz neispravnu robu priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod (minimalno račun i garantni list), zapakovanu u originalnoj ambalaži. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane servisera Konnak d.o.o ili ovlaštenih servisera proizvođača. Konnak doo se obavezuje da će se potruditi da obezbijedi servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka.

 

Garancija se NE PRIZNAJE u sljedećim slučajevima:

a) pri oštećenjima nastalim usljed fizičkog oštećenja proizvoda u eksploataciji;

b) pri oštećenjima nastalim kao posljedica prenaponskih/podnaponskih opterećenja (udar munje, nesimetrija napona i slično);

c) pri oštećenjima prouzrokovanim nestručnim rukovanjem kupca;

d) pri otkazima računarskih komponenti prouzrokovanim naslagama prašine, pijeska ili ostalih čestica, čime se bitno smanjuje odvođenje toplote i ugrožava normalan rad uređaja;

e) pri oštećenjima prouzrokovanim vodom ili različitim tečnim sredstvima;

f) ako je proizvod servisirala i/ili modifikovala neovlaštena osoba;

g) ako je serijski broj računara, komponenata ili dodatne opreme promenjen, oštećen ili izbrisan;

h) ako su garantni pečati oštećeni ili promenjeni;

**Joomla! Debug konzola**

**Raščlanjivanje grešaka u fajlovima jezika**

**Učitani jezički fajlovi**

**Neprevedene fraze**